Praktijk natuurgeneeskunde en voeding bij dieren, gevestigd aan Le petit vernais 18210 Bannegon, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com
Le petit vernais 18210 Bannegon
+32484167857

Dieter De Sterck is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk natuurgeneeskunde en voeding bij dieren

Hij is te bereiken via
info@natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk natuurgeneeskunde en voeding bij dieren verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf
aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
  ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
  van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
  zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
  info@natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com, dan verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Praktijk natuurgeneeskunde en voeding bij dieren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  Geautomatiseerde besluitvorming
  Praktijk natuurgeneeskunde en voeding bij dieren neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
  gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
  (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk natuurgeneeskunde en voeding bij dieren) tussen zit. Praktijk natuurgeneeskunde en voeding bij dieren gebruikt de
  volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress + Mailchimp
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Praktijk natuurgeneeskunde en voeding bij dieren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens
  worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: 1 jaar
 • Delen van persoonsgegevens met derden
  Praktijk natuurgeneeskunde en voeding bij dieren verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of
  om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Praktijk natuurgeneeskunde en voeding bij dieren gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je
  privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies
  die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
  onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
  internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
  browser verwijderen.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.
  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
  persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
  persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een
  gespecificeerd verzoek naar info@natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij
  jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
  onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Praktijk natuurgeneeskunde en voeding bij dieren zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Praktijk natuurgeneeskunde en voeding bij dieren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
  onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd
  zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com